5 oznak, że potrzeba Ci systemu CMMS

5 oznak, że potrzeba Ci systemu CMMS

CMMS (ang. Computerized Maintenance Management System) to specjalistyczne oprogramowanie komputerowe wspomagające zarządzanie utrzymaniem ruchu w zakładach produkcyjnych. Jeżeli któryś z poniższych problemów jest Ci znajomy, zastanów się nad zakupem tego typu systemu.

1. Przekonanie szefa do zakupu nowych maszyn jest ciężkie bez twardych danych.

Ciężko jest Ci określić jakie maszyny najczęściej podlegają awarii na przestrzeni całego miesiąca. Tworzenie raportów zabiera zbyt dużo czasu. Dostanie się do archiwalnych danych maszyn wymaga przebicia się przez dziesiątki dokumentów, a najmniejsza optymalizacja procesu wymaga niepotrzebnego zaangażowania pracowników i odciągnięcia ich od zadań właściwych.

System, dzięki zintegrowanej bazie danych, pozwala na łatwe wprowadzanie informacji, szybki dostęp do nich oraz analizowanie ich pod postacią raportów - pozwala to na wyciąganie niezbędnych wniosków na temat produkcji. Wszystko za pomocą kilku kliknięć.

2. Zarządzanie zasobami i magazynem nie daje oczekiwanych rezultatów.

Rejestrowanie rozchodzących się części zamiennych zaczyna sprawiać problemy: ciężko zapanować nad zbyt dużą ilością zasobów, które generują koszty. Zdarza Ci się przegapić moment, w którym powinieneś zamówić części. Nie masz wiedzy kto i kiedy pobiera z magazynu części zamiennych.

System CMMS umożliwia kontrolę części zamiennych - ile z nich znajduje się w magazynie, ile elementów wyszło z magazynu, kto dokonał pobrania oraz w jakim celu.

3. Od zgłoszenia do reakcji upływa zbyt dużo czasu.

Informacja o awarii przechodzi przez kilka osób zanim dotrze do serwisu. Serwisanci nie wiedzą, który z nich ma zająć się niesprawną maszyną. Pracownicy nie wiedzą, że maszyna jest uszkodzona. Występują duże przerwy w produkcji a maszyny stoją generując tylko koszty.

Informacje w aplikacji mogą być zgłaszane przez pracownika praktycznie bezpośrednio do działu serwisu (na przykład na konsoli przy stanowisku). Każde zgłoszenie awarii można następnie przypisać do odpowiedniego pracownika odpowiedzialnego za naprawienie usterki na danej maszynie.

  

4. Nie wiesz, ile czasu zajmują czynności twoich pracowników.

Nie jesteś pewien, ile zajmują czynności serwosowe na konkretnych maszynach. Nie możesz stwierdzić wzrost umiejętności serwisowych pracownika na konkretnej maszynie. Nie jesteś pewien czy twoi pracownicy robią to co powinni. Wielowymiarowe analizy kosztów są niemal niemożliwe.

Moduł rejestracji czasu pracy pozwala na zapisanie czasu rozpoczęcia czynności aż do jej zakończenia, dzięki zaledwie dwóm kliknięciom. Możliwe jest również zarejestrowanie przerw w trakcie pracy.

5. Chcesz wprowadzić system „just in time”.

 Wprowadzenie just-in-time wymaga dokładnie zaplanowanych działań, ciągłego monitorowania na każdym etapie procesu. JIT działa tak długo, jak długo trwa produkcja - maszyny są niezawodne, dostawy zapasów są na czas, a w razie potrzeby mogą być realizowane szybko. Stworzenie takich warunków bez systemu wymaga sztabu ludzi lub nadludzkiej koordynacji między działami.

Jednym ze sposobów, w jakie oprogramowanie CMMS umożliwia producentom wdrażanie JITu, jest ich zdolność do analizowania zdarzeń na produkcji. Dobrze zaplanowane działania prewencyjne mogą przybliżyć nas do stanu bezawaryjności, a monitorowanie stów magazynowych oraz priorytezacja maszyn pozwala nam na sprawne przeciwdziałanie niepożądanemu stanowi bezczynności maszyny.

Jeżeli spełniasz choć jeden z tych punktów - nie czekaj! Zobacz poniżej!

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Profesal maintenance