Formularz kontaktowy

captcha image
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych *

Dane teleadresowe

Profesal Sp. z o.o.

ul. Smoleńsk 29, 31-112 Kraków +48 12 424 00 00 +48 12 424 00 09 profesal@profesal.pl

Dział sprzedaży

+48 12 424 00 40 sprzedaz@profesal.pl

Dział serwisu

+48 12 424 00 30 serwis@profesal.pl

PROFESAL Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie na ulicy Smoleńsk 29 wpisano do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wy-dział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000233498; nr NIP 118-17-83-554; kapitał zakładowy: 100 000,00 zł.