Profesal Prime

Profesal Prime

Profesal Prime to uniwersalne rozwiązanie łączące zalety systemów CRM, CMMS i ERP, które ułatwi zarządzanie Twoją firmą oraz znacząco poprawi organizację pracy.
Główną zaletą systemu jest jego elastyczność i podatność na modyfikacje zależne od potrzeb partnerów, takie jak wprowadzanie nowych funkcjonalności czy integracja z innymi systemami.

Prime 1 

Dbaj o relacje z klietnami na każdym etapie obsługi

Gromadź informacje o swoich klientach w jednym miejscu. Obserwuj, jak działają i planuj działania w stosunku do nich.
Wprowadzaj informacje o firmach i przypisuj im osoby kontaktowe oraz gromadź informacje o konkurencji

Prime informacje o firmach

Dodawaj notatki ze spotkań z najważniejszymi informacjami i łącz je z plikami, zasobami, produktami, zadaniami czy osobami i firmami.

 Prime notatki

Monitoruj status obsługi ofert, etapy jej realizacji, terminowość oraz jakość kontaktu.

 Prime wstpna oferta

Synchronizuj kontakty z centralą telefoniczną oraz pocztą Microsoft Outlook.

 Prime centala telefoniczna poczta email

 

Zarządzaj akcjami w firmie i monitoruj ich stan

Twórz projekty wdrożeniowe, sprzedażowe, rozwojowe i inne oraz planuj ich wykonanie. Kontroluj ich realizacje i koszty.

 Prime wybr rodzaju projektu

Prime wykres warto projektu

Planuj wszelkie działania w firmie poprzez dodawanie zadań ze wszystkimi niezbędnymi danymi. Grupuj zadania w struktury, aby monitorować ciągłość realiazcji.

Prime wizytowka zadania 

Sprawdzaj plany i dostępność swoich pracowników, wraz z przypisanymi do nich zasobami dzięki harmonogramom.

 Prime harmonogram

Rejestruj czas wykonanych prac dotyczący konkretnego zadania. System pozwala utworzyć raport rzeczywistego czasu pracy w wybranym okresie.

Prime rejestracja czasu pracy 

Nadzoruj zgłoszenia serwisowe wraz z niezbędnymi informacjami oraz weryfikuj jakość realizacji.

 Prime wizytowka zgloszenia

Twórz rozbudowaną bazę wiedzy opartą na faktach łatwo dostępną dla Ciebie i Twoich pracowników.

 Prime art

 

Usprawnij administrowanie zasobami i produktami przedsiębiorstwa

Monitoruj zasoby, produkty, stan magazynowy.

 Prime wizytowka obiektu

Analizuj wykorzystanie środków firmy przez rozwinięty system raportowania.

 Prime raporty

Dostosuj do swoich potrzeb

Twórz własne zestawienia informacji dzięki obiektowi Flagi i możliwości modyfikacji formularzy, wizytówek oraz raportów.

 Prime flagi

Wysokie możliwości integracji systemu z innymi programami. Transfer danych między systemami finansowo-księgowymi, programami biurowymi, centralami telefonicznymi, pocztą elektroniczną, zewnętrznymi programami do obsługi oprogramowania czy przeglądarkowymi.

 Prime integracja

Elastyczność programu pozwala na modyfikacje według konkretnych potrzeb klienta. Dostosowanie formularzy, wizytówek czy raportów.

Prime modyfikacje

 Prime przycisk2