Smart factory – inteligentna fabryka XXI wieku

Smart factory – inteligentna fabryka XXI wieku

Czy współpraca zasobów ludzkich, operacyjnych i fizycznych jest możliwa? Zminimalizowanie, a może nawet uniknięcie kosztownych przestojów, konkurencyjność i elastyczność w dopasowaniu się do wymogów rynku – czy Smart factory może być odpowiedzią na te wyzwania?

SmartFactory1

Fabryka przyszłości – czym jest i z czego korzysta?

Inteligentna fabryka (ang. Smart factory) to pojęcie, które ze względu na dynamiczny rozwój Przemysłu 4.0 pojawia się coraz częściej w temacie lepszego zarządzania produkcją przemysłową oraz optymalizacji działań podejmowanych przez zakłady produkcyjne. Zastosowanie nowoczesnych technologii, innowacyjność oraz wykorzystanie rozwiązań cyfrowych pozwala w coraz większym stopniu na automatyzację procesów, dzięki czemu wydajność produkcji zostaje znacząco zwiększona, przy niewielkim udziale pracowników. Z czego więc korzysta Inteligentna fabryka, której zadaniem jest integracja dwóch światów – cyfrowego i fizycznego?

Rosnące zapotrzebowanie na coraz to lepsze rozwiązania dla przemysłu wymaga wykorzystania wielu rozwijających się technologii. Ich zadaniem jest więc nie tylko zarządzanie informacjami, ale również zastosowanie nowych metod produkcji. Wśród stosowanych rozwiązań w inteligentnych fabrykach najczęściej spotyka się:

  • Przemysłowy Internet Rzeczy (Industrial Internet of Things) – terminem tym określa się podkategorię IoT, która wykorzystywana jest w zakładach produkcyjnych. Jedną z zalet IIoT jest możliwość integrowania maszyn produkcyjnych z gromadzącymi dane inteligentnymi czujnikami, co przekłada się na zwiększenie produktywności i wydajności zakładu.
  • Rzeczywistość rozszerzona (Agumented Reality) – rozwiązanie to umożliwia wyświetlanie bieżących danych i wsparcie podczas prac serwisowych dzięki zastosowaniu urządzeń AR/VR.
  • Cloud Computing – wirtualna chmura obliczeniowa, umożliwiająca przechowywanie oraz przetwarzanie danych związanych z daną działalnością.

Jak więc wspomniane technologie przekładają się na rzeczywiste i praktyczne rozwiązania w fabrykach?

SmartFactory2

Dobrym przykładem może być wdrożenie inteligentnych czujników. Warunkiem koniecznym jest jednak, aby fabryka była oparta na sieci – dzięki temu kontrola nad procesami produkcyjnymi, logistycznymi i magazynowymi w zakładzie może odbywać się w czasie rzeczywistym. Zastosowanie bezprzewodowych czujników pozwala na monitorowanie m.in. stanu maszyn, produkcji oraz zużycia energii – analiza pozyskanych w ten sposób informacji umożliwia optymalizację produkcji i automatyzację łańcucha dostaw, a co za tym idzie – redukcję kosztów.

Czy wdrożenie inteligentnej produkcji w fabryce wiąże się jeszcze z innymi korzyściami? Odpowiedź brzmi: jak najbardziej!

Oprócz wymienionych już wcześniej plusów warto jest wspomnieć o możliwości wdrożenia strategii predykcyjnego utrzymania ruchu i o łatwiejszym zarządzaniu oddziałami produkcyjnymi – szczególnie w sytuacji ich rozproszenia geograficznego. Dzięki cyfryzacji zakładu przemysłowego informacje potrzebne do zapewnienia odpowiednich warunków dla funkcjonowania przedsiębiorstwa są przetwarzane na bieżąco.

Warto również w tym temacie wspomnieć o dodatkowych rozwiązaniach, które wspierają  wydajniejsze zarządzanie produkcją przemysłową. Z pewnością jednym z nich jest system CMMS, dzięki któremu pracownicy mogą mieć istotny wpływ na występujące w fabryce awarie i usterki – szybsze dodawanie zgłoszeń to zdecydowanie krótsze przestoje w parku maszynowym. Rozwiązanie firmy Profesal – CMMS Profesal Maintenance – umożliwia sprawne generowanie zleceń z uwzględnieniem aktualnych danych z maszyn produkcyjnych. Dzięki temu kontrola nad procesami zachodzącymi w fabryce ze względu na przypisanie poszczególnych zleceń do zasobów, linii produkcyjnych i pracowników jest dużo bardziej skuteczna. Zainstalowanie wspomnianych już wcześniej czujników oraz wykorzystanie pozyskanych z nich danych pozwala na automatyczne i niemal natychmiastowe generowanie zgłoszeń serwisowych w czasie rzeczywistym. System CMMS jest więc sporym ułatwieniem również w tym temacie. Na podstawie krytyczności maszyn oraz dostępności parku, zgłoszenia przydzielane są zgodnie z ustalonymi priorytetami dla określonych zasobów.

Przyszłość zaczyna się dziś!

Aby skutecznie przygotować się na nowe wyzwania, trzeba zacząć działać już teraz. Wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań pozwala na stworzenie systemu, w którym możliwa jest współpraca zasobów ludzkich, fizycznych i operacyjnych – istotnych elementów w funkcjonowaniu zakładu.

baner CMMS ASTOR