Opowieść o łyżkach, czyli o coachingu w organizacjiLidka

O autorze:
Lidia Luda wspiera Dział Marketingu i Sprzedaży w firmie Profesal. Na co dzień studiuje Filozofię ze specjalnością Etyka i Coaching.


Pewna podróżniczka przybyła do dziwnej krainy, a ponieważ była głodna, poszła za zapachem gotowanej potrawy. Ku swojemu zdziwieniu na ścieżce mijała ludzi przymierających głodem. Ludzie wycieńczeni i nieszczęśliwi, wyciągali ku niej wychudzone dłonie i ramiona, ale ona nie miała im czego dać. Weszła do wielkiego holu, gdzie w samym środku sali stał ogromny kocioł pełen pysznie pachnącej zupy. Jedynymi dostępnymi sztućcami były jednak łyżki o uchwytach zbyt długich, by dało się samodzielnie skosztować potrawy. Choć pożywienia było w bród, nikt nie był w stanie go jeść. Widząc tę całą nędzę, podróżniczka wybiegła z holu z postanowieniem opuszczenia krainy. W kolejnej wiosce przyciągnął ją ten sam zapach. Czuła jeszcze silniejszy głód, więc zaryzykowała wędrówkę drogą do holu, który wyglądał podobnie jak ten, który niedawno opuściła. Gdy podróżniczka weszła do środka, zauważyła taki sam kocioł z zupą i identycznymi łyżkami o długich uchwytach. Na tym podobieństwa się skończyły. Tutaj każda osoba zanurzała łyżkę w zupie i karmiła swojego sąsiada. Podróżniczka zajęła swoje miejsce i karmiąc innych – sama została nakarmiona. Każdy miał rolę do odegrania. Nikt nie odchodzi od kociołka głodny.

Współpraca to jeden z fundamentalnych czynników prawidłowego działania organizacji. Jest wiele metod i narzędzi, które ją wspomagają. Coaching jest jedną z nich, posiadającą szerokie zaplecze narzędziowe do rozwoju komunikacji i pracy zespołowej.

Zdefiniować i osiągnąć cel

Coaching zyskał na znaczeniu, gdy dostrzeżono jak bardzo na działanie organizacji wpływają ludzie. Jest jedną z metod wspomagających i propagujacych rozwój w organizacjach. Swe ugruntowanie znajduje w psychologii, ma również wiele wspólnego z teorią zarządzania. Realizacja projektów, poszukiwanie nowych rozwiązań, zmiany w myśleniu, czy wyznaczanie i osiąganie wspólnych celów, to znajome elementy działań biznesowych. Jak zatem wykorzystać potencjał drzemiący w coachingu i sprawić by stał się on wartościowym narzędziem?

Osoby poddające się coachingowi w organizacji są związane z kulturą firmy i jej członkami, dlatego ważną częścią realizacji celów są relacje z zespołem. Zadaniem coacha jest słuchanie, obserwacja, zadawanie pytań otwartych, które doprowadzą klienta do uzyskania pożądanych rozwiązań i tworzenia rzetelnych strategii działania. Należy pamiętać, iż coaching nie jest doradztwem, mentoringiem ani psychoterapią. Za jego pomocą klienci uczą się wyznaczać i realizować cele. Rola coacha polega na towarzyszeniu klientowi w przejściu przez proces zmiany, aktywując i systematyzując go.

ustalanie celów   Jenny Rogers

Jak to działa?

Stefan Falk – wiceprezes firmy Ericsson ds. strategicznych innowacji biznesowych miał za zadanie podnieść efektywność pracowników. Firma znajdowała się na etapie redukcji etatów. Falk wykorzystał w swoich działaniach koncepcję przepływu (FLOW1), która polegała na odnalezieniu wewnętrznej motywacji pracowników. Poznanie czynników motywujących i zdolności, które wpływały na wykonywane w pracy czynności miały na celu wzmocnić więź z firmą. Stefan Falk skupił się na ocenie silnych i słabych stron pracownika oraz stworzeniu osobistej listy zadań dla każdego z nich. Wszelkie kwestie były omawiane podczas półtora godzinnych spotkań. W ten sposób zdefiniowanie kompetencje i potrzeby pracowników przyniosły ogromne rezultaty. Pierwszy raz na przestrzeni dwudziestoletniej historii firma przyniosła znaczne zyski.

Jest wiele narzędzi, które wspierają proces coachingowy. Narzędzia te zostają dopasowane do typu prowadzonych warsztatów, liczby uczestników i ich potrzeb. W procesie ważne jest zdefiniowanie celu oraz opracowanie strategii działania. Tworzony schemat powinien opierać się na realnej ocenie możliwości i umiejętności osób przechodzących przez proces zmiany oraz zdefiniowaniu środowiska, sprzyjającemu realizacji zamierzonych działań. Równie ważne jest określenie ważności celu i roli poszczególnych osób, biorących udział w projekcie. Przykładem takiej metody pracy jest wykorzystanie piramidy poziomów logicznych, obecnie nazywanej Piramidą Dieltsa.

Czy warto?

Hiperzłożoność systemów wartości i ogrom możliwości powoduje w dzisiejszym świecie zamęt. Niekiedy sposób działania jest mglisty i wymaga dopracowanej strategii. W analizie tych wszystkich działań, z którymi związany jest nieograniczony wybór i różne drogi realizacji pomaga coaching.  Za jego pomocą menadżerowie firm odnajdują właściwy dla nich system działania i radzenia sobie z przeszkodami na drodze realizacji celów. Coaching może pozostać tylko modnym hasłem, nie przynoszącym realnej korzyści organizacji, ale może być także skutecznie wykorzystywany jako narzędzie pomagające dbać o pracownika, a przy tym służyć organizacji. Inwestowanie w ludzki potencjał staje się coraz bardziej świadome i opłacalne.

 

Źródła:
1. David Rock, Linda J.Page, Fundamenty coachingu. Neurobiologia, a skuteczna praktyka.
2. Coaching biznesowy, a psychologia pozytywna, w: Teoria, praktyka, studia przypadków, pod red. M. Sidor-Rządkowskiej.
3. Kodeks International Coach Federation Polska, dostępny na stronie icf.org.pl

 

1Flow (przepływ) to stan największego zaangażowania w realizację działań. Przepływ charakteryzuje się m.in. całkowitą koncentracją na zadaniu, poczuciem posiadania odpowiednich kompetencji, potrzebnych do jego realizacji oraz wewnętrznej motywacji.