CMMS vs. EAM - na czym polega różnica?

O autorze:

Marta Soczyńska
Odpowiada za dział marketingu i dokłada swoją cegiełkę w sprzedaży produktów firmy Profesal.

System CMMS czy EAM - poznaj różnice                i wybierz rozważnie

Stoisz przed wyborem odpowiedniego systemu informatycznego, który pomoże ci sprawnie zarządzać zasobami przedsiębiorstwa? Nie wiesz, na jaki się zdecydować? Jeśli już zacząłeś szukać to z pewnością słyszałeś o takich systemach jak CMMS czy EAM. Niestety nazwy te są często używane naprzemiennie, chociaż w rzeczywistości znaczą zupełnie co innego! Poznaj z nami różnice między CMMS i EAM oraz wybierz najlepsze rozwiązanie dla swojego przedsiębiorstwa!

Czym jest system CMMS?

System CMMS to skrót od Computerised Maintenance Management System, nazwa wskazuje, że jest to oprogramowanie nakierowane na działania pracowników utrzymania ruchu. Co za tym idzie system CMMS jest również ściśle związany z parkiem maszynowym i dokumentacją techniczną. Jego funkcje odpowiadają za utrzymanie niezawodności maszyn i urządzeń tu i teraz.

Jak CMMS może ci pomóc?

 • Automatyzacja planowania przeglądów i konserwacji maszyn,
 • Usprawnienie komunikacji między kierownikami UR, a technikami oraz technikami a pracownikami działu produkcji,
 • Ułatwienie zlecania zadań odpowiednim serwisantom,
 • Gromadzenie historii zdarzeń o zdarzeniach i maszynach,
 • Zarządzanie krytycznością zadań i stanem potrzebnych części zamiennych,
 • Automatyczne tworzenie niezbędnych raportów (np. MTTR i MTBF) oraz analizy KPI.

 

Kliknij i poznaj nasze rozwiązanie CMMS:

CMMS Profesal Maintenance
System dla wsparcia działu utrzymania ruchu

       Profesal sygnet 

Czym jest system EAM?

EAM to skrót od Enterprise Asset Management, co w wolnym tłumaczeniu oznacza zarządzanie aktywami przedsiębiorstwa. Oprogramowanie EAM pozwala więc na zarządzanie aktywami przedsiębiorstwa oraz jego infrastruktury na wszystkich etapach cyklu ich życia od nabycia poprzez konserwację, aż do utylizacji. Działanie systemu EAM skupione jest na analizie finansowej związanej z zasobami przedsiębiorstwa.

W jakich obszarach pomoże ci EAM?

 • Usprawnienie zarządzana zapasami,
 • Optymalizacja wydatków przedsiębiorstwa,
 • Centralizacja danych dotyczących aktywów,
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • Organizowanie miejsca przechowywania dóbr materialnych,
 • Kontrola stanu wyposażenia pracowników i pomieszczeń biurowych.

Jakie są różnice między CMMS, a EAM?

Kluczowym aspektem rozróżniającym te dwa systemy jest obszar działania. Podczas, gdy EAM bierze pod uwagę obraz całego przedsiębiorstwa i jego fizyczne zasoby oraz infrastrukturę, CMMS skupia się głównie na dziale Utrzymania Ruchu i związanym z nim parkiem maszynowym.  Ponadto EAM i CMMS mają zupełnie inny zakres działania, jeśli chodzi o cykl życia aktywów. EAM skupia się na całokształcie od planowania do utylizacji, natomiast CMMS bierze udział tylko w fazie operacyjnej, czyli instalacji i użytkowaniu. Można zatem powiedzieć, że CMMS „zawiera” się w EAM, ponieważ większość funkcji CMMS zawiera się w systemie EAM, ale nie wszystkie narzędzia CMMS zawierają funkcjonalności systemu EAM.

Obszary, za które odpowiada CMMS oraz EAM

Które rozwiązanie jest najlepsze dla twojej firmy?

Jeżeli zarządzasz organizacją, która ma kilka oddziałów lub posiada wiele zasobów to lepszym rozwiązaniem będzie wdrożenie systemu typu EAM. Oprogramowane to jako niemal jedyne na rynku posiada zarazem możliwość zarządzania zasobami i utrzymaniem ruchu oraz pozwala na analizę kosztów podczas każdego z etapów życia poszczególnego zasobu. Jego funkcjonalności pomagają w określaniu potrzeb i w planowaniu zakupu nowych narzędzi, urządzeń czy przedmiotów potrzebnych pracownikom całego przedsiębiorstwa.

Natomiast jeśli twoim priorytetem jest zadbanie o stan techniczny aktywów, chcesz koordynować pracę techników oraz analizować wydajność i efektywność prac działu technicznego, to lepszym wyborem będzie system CMMS.

Rozwiązanie CMMS może okazać się łatwiejsze do wdrożenia ze względu na bardziej konkretny obszar działania. Przeszkolić i przekonać do użytkowania należy dział techniczny, rolą pozostałych pracowników jest jedynie poprawne zgłaszanie nieprawidłowości. Wdrożenie systemu EAM obejmuje cały obszar przedsiębiorstwa, z tego względu zarządzanie zmianą może być trudniejsze.

Oczywiście, oprogramowanie typu CMMS będzie również w większości przypadków znacznie tańsze niż oprogramowanie typu EAM. Ważne jest natomiast dokładne przemyślenie, jakie potrzeby ma zaspokoić oprogramowanie oraz na jakich obszarach skupiasz się przy wyborze systemu.

Podsumowanie

Jak sam widzisz EAM i CMMS znacznie się od siebie różnią i nie powinny być używane jako synonimy.

Są to systemy, które mogą znacznie ułatwić zarządzanie przedsiębiorstwem pod wieloma różnymi aspektami. To, który z nich będzie sprawdzał się u ciebie najlepiej zależy od rozwoju twojej firmy, przyszłych planów, czy też obszaru, na którym chcesz się skupić.